Zásady ochrany a spracovanie osobných údajov adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat "

Všeobené právné vyhlásenie

My, Batz Hungary Kft. (ďalej len : Správca údajov) prevádzkujeme internetovú stránku batz.sk (ďalej .: Webová stránka ), na ktorej webovej stánke vykonáváme online obchodovanie. Prevádzkujeme internetový obchod (ďalej : Internetový obchod ), ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze : https://batz.sk/


Niektoré z našich produktov si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho internetového obchodu, to však vyžaduje poskytnutie určitých osobných údajov .
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nakupovanie v Internetovom obchode nevyžaduje registráciu, ale máte možnosť sa zaregistrovať. V týchto informáciách zhrnieme pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi potrebnými pri nákupe v Internetovom obchode a pri doručení zakúpeného produktu. Internetový obchod môžu používať iba osoby staršie ako 16 rokov

Názov/Meno správcu údajov

Názov: Batz Hungary Kft.
Sídlo firmy a poštová adresa: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
Cégjegyzékszáma: 13-09-121196
Adószáma: 14372535-2-13
Email címe: obchod@batz.sk
Telefonszám: 06 26 526 106

Kontaktné údaje správcu údajov : info@batz.sk

Úradník pre ochranu osobních údajov:

Madaras Boglárka

Mobil: 0036 20 457 8551

Tel: 0036 26 526 106 /15

madaras.bogi@batz.hu

Účel spracovania údajov

Účelom spracovnia údajov je prevádzkovanie Internetového obchodu, hlavne zabezpečenie registrácie a prihlásenia, na nákup tovaru, na dodanie tovaru, preberanie tovaru, odstúpenie od zmluvy, námietky, reklamácie, záruka na produkt, záruka na príslušenstvo, na vybavovanie záručných reklamácií, fakturácia, platby, vrátenie peňazí, prevádzkovanie bonusového systému.

právny základ spracovania údajov

Váš dobrovoľný, výslovný písomný súhlas je základom spracovania údajov (GDPR 6. článok (1) odstavec a) bod) : registrácia, prihlásenie a objednávka,

Vzhľadom na to, že Vami zadanou objednávkou vzniká zmluva medzi vami a správcom údajov, splnenie zmluvnej povinnosti je právnym základom pre nasledujúce spracovanie údajov (GDPR 6. (1) článok, odseek b) : plnenie objednávok, platby, riadenie refundácií .

V nasledujúcich prípadoch je právnym základom spracúvania údajov zákon o GDPR bod c) odstavec č. 6 ods. 1, t. j. plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa: fakturácia, zákaznícka reklamácia, prehodnotenie záručných nárokov, uplatnenie práva na odstúpenie od zmlúv , spracovanie údajov súvisiacich s oprávnenosťou súhlasu

Spracované osobné údaje

Spracovanie údajov súvisiace s registráciou a prihlasovaním

V internetovom obchode je možnosť nakupovať s registráciou aj bez registrácie. Registrácia uľahčuje budúce/opakované nákupy, pri ktorej nemusíte znova zadávať osobné údaje potrebné pre nákup. Registrovaní zákazníci majú tiež možnosť zbierať bonusové body, ktoré môžu využiť na nákup produktov Batz za výhodnejšiu cenu. Podrobné informácie o bonusovom systéme si môžete prečítať TU.

Registrovať sa dá cez hlavnú stránku pod menu ikonkou Prihlásenie/Registrácia s vyplnením dotazníka.

Rozsah a účel údajov zadaných v registrácii:

e-mailová adresa

identifikácia a kontakt

heslo/p>

identifikácia

užívateľské meno

identifikácia

čas registrácie

doklad o dobrovoľnej registrácii

IP adresa

identifikácia

Rozsah a účel spracúvaných údajov v súvislosti s prihlásením:

e-mailová adresa alebo užívateľské meno

identifikácia a kontakt

heslo

identifikácia

Účelom zadávania údajov je zaznamenávať, identifikovať, udeľovať prístup a udržiavať s vami kontakt, aby sme uľahčili používanie našej služby a zabezpečili pripojenie k bonusovému systému.

Po súhlase s Všeobecnými obchodnými podmienkami a s GDPR informačný systém sprácu údajov uchová údaje z Vašej registrácii (zaregistruje IP adresu a čas súhlasu) pre prípad neskoršej preukázateľnosti.

Údaje sa budú uchovávať až do odvolania súhlasu, alebo ak nedôjde k nákupu, najneskôr však 5 rokov po registrácii. Svoju registráciu môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť. Svoju registráciu môžete zrušiť zaslaním e-mailu na adresu info@batz.sk. Ak sa odhlásite, vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, zruší sa aj Vaša registrácia /a možnosť znovuprihlásiť sa. Upozorňujeme, že zrušením registrácie stratíte všetky bonusové body.

Spracovanie údajov v súvislosti s objednávkami zadanými v internetovom obchode

Naše výrobky si môžete objednať v internetovom obchode. Po odoslaní objednávky vám do 48 hodín zašleme automatické potvrdenie e-mailom.

Informácie, ktoré poskytnete pri zadávaní objednávky, budú pochádzať od Vás.

Rozsah a účel zadaných údajov v objednávke:

priezvisko a meno

identifikácia a kontakt

e-mail adresa

kontakt

názov, číslo, farba, veľkosť, informácie o stielke*, cena objednaného výrobku

splnenie objednávky

spôsob platby a dopravy

splnenie objednávky

Účel spracovania údajov: zabezpečenie objednávky našich produktov prostredníctvom internetového obchodu, identifikácia zákazníka, zabezpečenie objednávky a udržiavanie kontaktu.

Spracúvanie údajov pokračuje až do uplynutia premlčacej lehoty na vymáhanie práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu, v súvislosti s ktorým prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

* Zásady ochrany osobných údajov pri objednávaní individuálnych vložiek si môžete prečítať tu …

Správa údajov súvisiacich s dodaním výrobkov objednaných v internetovom obchode, vybavovanie objednávok

Objednávky z nášho internetového obchodu doručuje kuriérska služba FOXPOST, PACKETA a GLS, výrobky si môžete dať doručiť domov (GLS) alebo na výdajné mieste (FOXPOST, PACKETA, GLS). Kuriérska služba Vás bude informovať o presnom čase doručenia prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri zadávaní objednávky.

Ak si objednáte produkt (uzavriete zmluvu s so správcom dajov), správca údajov poskytne Vaše údaje svojim poskytovateľom logistických služieb, aby im umožnil dodať objednané produkty. Príjemcom prenosu údajov je kuriérska služba, s ktorou má správca uzatvorenú zmluvu. Dovoľujeme si vás informovať, že doklad, potvrdenie o doručení objednaných výrobkov kuriérskou službou sa považuje za účtovný doklad.

Rozsah a účel spracovaných údajov:

Priezvisko a meno

identifikácia a kontakt

e-mail adresa

kontakt

telefonné čílo

kontakt, zaslanie SMS správy o čase doručenia zásielky

adresa dodania (krajina, PSČ, mesto, ulica, číslo domu)

splnenie objednávky, doručenie

zvolený spôsob platby a doručenia

splnenie objednávky

číslo balíka

identifikácia

ďalšie informácie uvedené v komentári k objednávke (napr. meno na zvončeku)

splnenie objednávky

Doba uchovávania údajov je do úplného splnenia zmluvného záväzku a potom 5 rokov, aby bolo možné vymáhať akékoľvek nároky vyplývajúce zo zmluvy (zákon z roku 2013 o občianskom zákonníku, § 6:21.).

Spracovanie údajov v súvislosti s platbami

V prípade dobierky sa faktúra uhrádza v hotovosti pri dodaní. Ak si vyberiete dobierku, musíte kuriérovi, ktorý vám doručuje tovar, zaplatiť sumu kúpnej ceny v hotovosti alebo kreditnou kartou. Ak zaplatíte kúpnu cenu výrobku na dobierku, správca údajov zašle kuriérskej službe, ktorá výrobok doručuje, aj sumu dobierky.

Cenu výrobku je možné zaplatiť kreditnou kartou alebo okamžitým bankovým prevodom prostredníctvom servera spoločnosti OTP Mobil kft. Správca údajov však nemá prístup k údajom uvedeným na tejto stránke, ktoré spracúva spoločnosť OTP Mobil kft. ako správca údajov podľa vlastných informácií o správe údajov. Správca údajov dostáva iba informácie o výsledku transakcie a ID transakcie. Podrobné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti OTP Mobil Kft. si môžete prečítať tu.: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Ak sa rozhodnete zaplatiť bankovým prevodom, správca údajov nebude spracúvať žiadne iné osobné údaje ako číslo objednávky, Vaše meno a zaplatenú sumu..

V súvislosti s platbami je doba uchovávania údajov do úplného splnenia zmluvného záväzku a potom 5 rokov, aby sa zabezpečila vymáhateľnosť prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy (zákon z roku 2013 o občianskom zákonníku, § 6:21)..

Správa údajov súvisiacich s fakturáciou

Účelom spracovania je vyhotovenie účtovného dokladu týkajúceho sa plnenia zmlúv a jeho uchovávanie počas obdobia stanoveného zákonom. Faktúra vrátane poplatku za doručenie je priložená v balíku.

Poskytnutie týchto informácií je podmienkou na vybavenie objednávky. V prípade neposkytnutia údajov nebude môcť správca údajov vykonať objednávku. Údaje potrebné na fakturáciu poskytujete Vy.

Rozsah a účel spracúvaných údajov:

priezvisko, meno /názov firmy

identifikácia a dodržiavanie zákonných povinností

v prípade firmy (IČO) identifikačné číslo obchodníka

splnenie zákonnej povinnosti

obsah dokumentu/dokladu

splnenie zákonnej povinnosti

fakturačná adresa (krajina, mesto, PSČ, ulica, číslo domu)

splnenie zákonnej povinnosti

číslo tranzakcie, dátum a čas tranzakcie

splnenie zákonnej povinnosti

vybavovanie sťažností/ reklamácie

Správca údajov Vám poskytuje možnosť oznámiť svoju sťažnosť na objednaný a/alebo zakúpený produkt a na konanie, činnosť alebo opomenutie správcu údajov. Sťažnosť môžete podať správcovi údajov ústne (osobne, telefonicky) alebo písomne (e-mailom, poštou) na zákazníckom servise.

Účelom spracovania údajov je identifikácia sťažnosti, zaznamenanie údajov vyplývajúcich zo zákonnej povinnosti, prešetrenie sťažnosti.

Meno

identifikácia

E-mail adresa

kontakt

adresa

kontakt

číslo telefónu

kontakt

dátum príjatia sťažnosti

identifikácia

sťažnosť

prešetrenie sťažnosti

Rozsah a účel spracúvaných údajov:

Údaje pochádzajú priamo od Vás.

V prípade sťažností spotrebiteľov uchovávame údaje tri roky v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa: článok 17/A ods. 7 zákona CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa.

Spracovanie údajov v súvislosti s uplatňovaním nárokov na záruku

V prípade vady zakúpeného výrobku môžete - podľa vlastného výberu- uplatniť reklamáciu výrobku alebo príslušenstva.

Účelom spracovania údajov je splnenie záručnej reklamácie (zákonnej povinnosti).

Rozsah a účel spracovaných údajov

Meno

identifikácia

e-mail adresa

kontakt

údaje zakúpeného tovaru

plnenie záručnej reklamácie

dátum nákupu

plnenie záručnej reklamácie

dátum uplatnenia záruky

plnenie záručnej reklamácie

Prevádzkovateľ uchováva záznam o záručnej alebo pozáručnej reklamácii spotrebiteľa po dobu troch rokov odo dňa jeho zaznamenania podľa článku 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva hospodárstva a práce č. 19/2014 (IV. 29.) o procesných pravidlách vybavovania záručných a pozáručných reklamácií tovaru predaného na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom a na požiadanie ho predloží dozornému orgánu.

Spracovanie údajov v súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy

Účelom spracovania je vykonávanie administratívnych úloh súvisiacich s uplatnením Vášho práva na odstúpenie od zmluvy ako spotrebiteľa: vydanie oznámenia o odstúpení od zmluvy a spracovanie vrátených oznámení o odstúpení od zmluvy a vrátených produktov.

Rozsah a účel spracovaných údajov

fakturačné údaje

spracovanie vráteného tovaru

údaje o doručení

spracovanie vráteného tovaru

číslo účtu

je potrebné k vrátenu peňazí

identifikačné údaje tranzakcie v prípade platby kartou

je potrebné k vráteniu peňazí

Účtovné záznamy sa uchovávajú 8 rokov podľa článku 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve. Pokiaľ ide o ostatné údaje, údaje sa archivujú 5 rokov až do úplného splnenia zákonnej povinnosti a potom na účely vymáhania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy (zákon z roku 2013 o občianskom zákonníku, § 6:21).

Spracovanie údajov v súvislosti s odpoveďami na otázky a žiadosti spotrebiteľov

Účelom spracovania údajov je kontaktovať spoločnosť, prijímať a zaznamenávať otázky a odpovedať na ne.

Subjekt: fyzická osoba, ktorá Spoločnosti predkladá otázky, žiadosti alebo dobrovoľne kontaktuje Spoločnosť s cieľom získať odpovede na svoje otázky, žiadosti alebo pripomienky a ktorá v tejto súvislosti poskytuje určité osobné údaje..

Rozsah a účel spracovaných údajov

meno

identifikácia

e-mailová adresa

kontakt

adresa (voliteľné)

kontakt

telefónne číslo (voliteľné)

kontakt

správa

odpoveď na otázku alebo na požiadavku

Tieto údaje pochádzajú priamo od Vás.

Trvanie archivácie údajov: Spoločnosť bude archivovať Vami poskytnuté údaje až do odvolania Vášho súhlasu, maximálne však 5 rokov..

Spracovatelia údajov, prenos dát

Informujeme Vás, že na splnenie Vami zadaných objednávok, t. j. na zabalenie objednaného výrobku (výrobkov) a ich prípravu na doručenie, sme uzavreli zmluvu s družstvom Szilárd Social Cooperative (sídlo: 1036 Budapešť, Lajos utca 93-99. 3. poschodie. 12.; IČO: 01-02-054434; DIČ: 24707952-2-41; e-mailová adresa: szilardkft@gmail.com, ďalej len "družstvo") ako spracovateľom údajov..

Informujeme Vás, že horeuvedená účtovná kancelária Vaše osobné údaje zaznamená len na účely plnenia vyššie uvedených objednávok, ale nebude ich uchovávať..

Za účelom doručenia vami objednaného výrobku k Vám domov sa Vaše meno, telefónne číslo, adresa doručenia a ďalšie údaje uvedené v bode 5.3 prenesú spoločnosti GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (sídlo: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.; registračné číslo spoločnosti: 13-09-111755; daňové číslo: 12369410-2-44; informácie o ochrane údajov: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html) Počas prepravy a doručovania kuriérska služba vystupuje ako správca údajov.

: Dovoľujeme si vás informovať, že úhrada kúpnej ceny objednaných produktov kreditnou kartou sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného, šifrovaného webového platobného portálu spoločnosti OTP Mobil Kft., o ktorom viac informácií nájdete tu

Prevádzkovateľ: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Sídlo: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Informácie: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611
Výpis z obchodného registra: 01-09-174466
Registračný orgán: Súdny dvor hlavného mesta
Daňové identifikačné číslo: 24386106-2-42
Hosting: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Webová adresa: https://simplepay.hu/
Informácie o ochrane údajov: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Spracovateľom údajov, ktorý vytvára technické a IT podmienky internetového obchodu, je spoločnosť Netgo.hu Kft. | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204 | Daňové číslo: 13618308-2-13 | IČO: 13-09-105844 | Centrálny e-mail:info@netgo.hu | Web: https://netgo.hu/

Informujeme Vás, že server poskytuje spoločnosť Comprel© Computer and Communication Ltd. (sídlo: 1135 Budapest, Jász u. 65., e-mail: comprel@comprel.hu, daňové číslo: 21959057-2-41, IČO: 01-06-764965)..

Hosting: Netgo.hu Kft. | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204 | IČO: 13618308-2-13 | Vypis OR: 13-09-105844 | Ústredná e-mail adresa: info@netgo.hu | Web: https://netgo.hu/

Informujeme Vás , že údaje spracováva účtovná kancelária :

Názov: SZILÁRD Könyvviteli Kft

Sídlo: 1036 Budapest, Lajos u. 99. I épület 3/12

IČO: 11870058-2-41

Číslo OR: 01-09-680609

Kontaktné údaje DPO v oblasti miezd: Mankovics Erika +36-30-682-4338

Hlavný účtovník: Dr. Andrássy Ilona +36-30282-5621

Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť štátnym orgánom, regulačným orgánom, súdom, právnym a iným odborným poradcom v súlade zákona o ochrane osobných údajov..

Informujeme Vás, že okrem vyššie uvedených organizácií nebude mať prístup žiadna iná osoba alebo organizácia.

Doba spracovania údajov

. Údaje budeme uchovávať počas obdobia uvedeného pri každej operácii spracovania, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon inakšie, vymažeme ich.

Archivácia údajov

Správca údajov podnikne všetky primerané kroky na ochranu V ašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím, zničením alebo zmenou. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spoločnosť prevádzkujúca server nepozná osobné údaje a nevykonáva na nich žiadne technické úlohy ani operácie. Prevádzkovateľ ďalej informuje dotknutú osobu, že spoločnosť, ktorá vyvíja technické a IT podmienky webového obchodu, je spoločnosť Tukan Hungary Kft, ktorá nie je oprávnená poznať osobné údaje, ale prístup k nim nemožno vylúčiť. Prevádzkovateľ prijal potrebné opatrenia na ochranu údajov voči vývojárovi, aby zabezpečil bezpečnosť osobných údajov.

Vami poskytnuté osobné údaje budú uložené na šifrovanom serveri, ktorý poskytuje spoločnosť Comprel Bt., zmluvný partner spoločnosti Batz Hungary Kft..

Vaše práva, prostriedky na nápravu

Môžete požiadať o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, požiadať o opravu, vymazanie alebo stiahnutie svojich osobných údajov - s výnimkou povinných údajov - môžete si uplatniť právo na prenosnosť údajov a vzniesť námietku uvedeným pri zhromažďovaní/ zadávaní údajov alebo kontaktovaním prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktných údajoch..

Právo na informácie:

Prevádzkovateľ prijme také opatrenia, aby zabezpečil dotknutým osobám všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR a všetky informácie uvedené v článkoch 15 až 22 a 34 GDPR týkajúce sa spracovania osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, v jasnom a jednoduchom jazyku..

Právo na informácie možno uplatniť písomne prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1. Na požiadanie Vám môžu byť informácie poskytnuté aj ústne po preukázaní Vašej totožnosti..

Právo na prístup k Vašim údajom:

Máte právo získať od prevádzkovateľa spätnú väzbu o tom, či sa Vaše osobné údaje spracovávajú, a ak sa takéto spracovanie vykonáva, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a k informáciám:

; účely spracovania; kategórie dotknutých osobných údajov

príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä vrátane príjemcov tretích krajin alebo medzinárodných organizácií;

plánovaná dĺžka uchovávania osobných údajov;

právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov a právo namietať;

právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu;

informácie o zdrojoch dát;

skutočnosť automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ako aj použitú logiku a jasné informácie o význame takéhoto spracúvania a jeho pravdepodobných dôsledkoch pre dotknutú osobu.

V prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie máte právo byť informovaní o vhodných zárukách.

Správca údajov vám poskytne kópiu spracúvaných Vašich osobných údajov. Za ďalšie kópie, ktoré si vyžiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Na žiadosť dotknutej osoby poskytne prevádzkovateľ informácie v elektronickej podobe.

.

Právo na opravu:

Môžete požiadať o opravu nepresných osobných údajov a o doplnenie neúplných údajov..

Právo na výmaz udajov:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

Vy odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie.;

Vy namietate proti spracovaniu ak neexistujú žiadne dôvody na spracovanie;

osobné údaje boli spracované nezákonne;

osobné údaje sa musia vymazať, z dôvodu splnenia právnej povinnosť Únie alebo členského štátu;

osobné údaje sa zhromažďujú v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

Výmaz údajov nemožno iniciovať, ak je spracúvanie nevyhnutné: na výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie; na splnenie povinnosti spracovávať osobné údaje podľa práva Únie alebo členského štátu alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; na účely verejného zdravia alebo na účely archivácie, vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely vo verejnom záujme; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovávania údajov:

Na Vašu žiadosť správca obmedzí spracovanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

ak spochybňujete presnosť osobných údajov v takom prípade obmedzenie sa skracuje na dobu, v ktorej je možné overiť presnosť osobných údajov.;

spracovanie je nezákonné a Vy nesúhlasíte s vymazaním údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania;

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

ste podali námietku proti spracúvaniu; v tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je spracúvanie obmedzené, osobné údaje, ktoré nie sú uložené, sa môžu spracúvať len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo na účely dôležitých verejných záujmov Únie alebo členského štátu..

Prevádzkovateľ Vás vopred informuje o zrušení obmedzenia spracovania..

Právo na uchovávanie údajov:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi..

Právo na námietku:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane vytvárania profilov na základe týchto ustanovení. V prípade námietky prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje s výnimkou závažných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho všeobecného vzťahu medzi správcom a spotrebiteľom, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

V prípade námietky proti spracúvaniu osobných údajov na všeobecné obchodné účely a na účely vzťahov so spotrebiteľmi sa údaje na tieto účely nesmú spracúvať..

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania:

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovávaní vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje..

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je spracovanie

je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom.;

je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa a v ktorom sú stanovené aj primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

zakladá na Vašom výslovnom súhlase.

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním..

Pravidlá procesu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu je povinný do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informovať dotknutú osobu o opatreniach prijatých na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 GDPR. V prípade potreby sa táto lehota môže s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace..

Prevádzkovateľ Vás bude informovať o predĺžení lehoty do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a uvedie dôvody omeškania. Ak ste žiadosť podali elektronickou formou, informácie sa poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ nekoná na základe Vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vás bude informovať o dôvodoch svojej nečinnosti. V tomto prípade máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu a žiadať o súdnu nápravu..

Prevádzkovateľ údajov poskytne požadované údaje bezplatne. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakujúcej sa povahy, prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo údajov alebo na vykonanie požadovaného opatrenia účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti..

Prevádzkovateľ informuje každého príjemcu, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, o každej oprave, vymazaní, ktoré vykonal, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie, ktoré si dotknutá osoba vyžiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickou formou, informácie sa poskytnú v elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob..

Sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov:

Ak máte problém so spracovaním Vašich osobních údajov zo strany správcu údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov..

Právo obrátiť sa na súd:

Dotknutá osoba sa môže obrátiť na súd, ak boli porušené jej práva. Súd v tomto prípade koná mimo poradia..

Oficiálny postup ochrany osobných údajov :

Sťažnosti sa podávajú na Úrade na ochranu osobných údajov :

Názov: Úrad na ochranu osobných údajov

Adresa: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Poštová adresa : 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: + 36 1 3911400

Fax: + 36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web stránka: http://www.naih.hu

Ostatné ustanovenia

Zásady používania súborov cookie na webovej stránke správcu sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://batz.hu/sutiszabalyzat/

: odo dňa 01.05.2021

"